Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE                          

1. Sklep internetowy działający pod adresemi : www.sklep.branq.eu  i www.shop.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się przy ul. Anny Gryfitki 3/10 w Słupsku (76-200),  NIP: 841-154-03-40, REGON: 221426877, email: sklep@branq.eu ;tel (059) 848 71 20 - opłata zgodna ze stawką operatowa, z którego usług korzysta Klient .

2. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Klient podał swój nr telefonu, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez wcześniejszego uprzedzenia. Wycofanie towarów nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

5. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.sklep.branq.eu lub www.shop.branq.eu przed złożeniem zamówienia. Potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie Klient składa – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu składania zamówienia – oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§2  TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU.

1.W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  • dostęp do sieci Internet
  • adres poczty email

2.Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4.Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem http://www.sklep.branq.eu/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

§3 CENY

1.Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny w Sklepie podane są w walucie polskiej.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów zawartych w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Klienta obowiązuje cena, która podana była przy produkcie w momencie składania zamówienia.

§4 REJESTRACJA

1.Aby dokonać zakupów w Sklepie nie jest konieczna rejestracja. Kupujący może dokonać zamówienia podając wyłącznie dane osobowe i adresowe niezbędne do realizacji jednorazowego zamówienia lub też zarejestrować konto, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje (adres, dane do faktury vat, numery telefonów itp.), tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie.

2.W celu utworzenia konta klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny (pokaże się on po dodaniu towaru do koszyka). Po pomyślnej rejestracji użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomość z linkiem potwierdzającym poprawność danych. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

§5 ZAMÓWIENIA

1.Wszystkie zamówienia składane w sklepie, przyjmowane i realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Jeśli zamówienie złożone zostało w dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane będzie w pierwszym dniu roboczym.

2. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu dokonania płatności lub momentu nadania przez Sklep przesyłki. O wysłaniu towaru, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Status  realizacji zamówienia widoczny będzie również  w koncie Klienta w zakładce „Zamówienia”

3.O potrzebie dokonania zmiany w zamówieniu Klient powinien poinformować Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@branq.eu lub telefonicznie. Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma odpowiedź o tym, czy dokonanie zmiany w zamówieniu jest możliwe.

§6 FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności :

1.1 Pobranie - płatność w chwili odbioru zamówienia. Przy wyborze tego sposobu zapłaty, należność za zamówienie zapłacą Państwo przy odbiorze kurierowi.

1.2 Płatność przelewem na konto - w momencie zaksięgowania przelewu na naszym koncie, paczka jest pakowana i wysyłana. Jeśli wybiorą Państwo ten rodzaj płatności – należy wpłacić na nasze konto sumę równą wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki.

Dane do przelewu:

F.H.U. Rafał Zielonka

Ul. Anny Gryfitki 3/10

76-200 Słupsk

IDEA BANK : 79195000012006015129400002

W tytule przelewu prosimy o wpisanie numeru zamówienia internetowego oraz imię i nazwisko kupującego. Ułatwi nam to identyfikację Państwa przelewu i przyspieszy realizację zamówienia.

§7 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.Wszystkie zamówienia wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostarczenie zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski.

2. Każda paczka jest starannie przygotowana i ubezpieczona.

3.Czas dostarczenia przesyłki zwykle wynosi 1-4 dni roboczych. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Zamówiony towar wysyłamy na adres podany przez Klienta, jako adres dostawy.

5. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Informacje o wysokości kosztów wysyłki będą widoczne na stronie internetowej Sklepu w momencie dodania produktu do koszyka

6. Przy zamówieniu towaru powyżej kwoty 380zł brutto wysyłka jest darmowa.

7. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego podczas transportu prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody prosimy wysłać wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym na adres: F.H.U. Rafał Zielonka ul. Anny Gryfitki 3/10, 76-200 Słupsk lub na adres email: sklep@branq.eu. Załączenie protokołu szkody nie stanowi warunku rozpoznania zgłoszonej reklamacji.

 

§8 DOKUMENT SPRZEDAŻY

1.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT i dołączana do zamówionego towaru.

2.Faktura VAT zawiera wszystkie pozycje zamówienia oraz ewentualne koszty dostawy.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt.

2.Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres: F.H.U. Rafał Zielonka ul. Anny Gryfitki 3/10, 76-200 Słupsk lub na adres email: sklep@branq.eu. Oświadczenie winno wskazywać wybrany przez Konsumenta sposób zwrotu uiszczonego świadczenia pieniężnego, w tym numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot lub adres dla nadania przekazu pocztowego..

Poniżej wzór oświadczenia odstąpienia od umowy, z którego może skorzystać Konsument:

Wzór odstąpienia od umowy

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4. Towar powinien zostać zwrócony przez Konsumenta w terminie 14 dni w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Konsument.

6. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, przy czym jeżeli Konsument  wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, różnica pomiędzy zwykłą, najtańszą formą przesyłki, a formą wybraną przez Konsumenta nie podlega zwrotowi.

7. Zwrot zapłaconej ceny (razem z kosztami dostawy) nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przez Konsumenta zwrotu towaru, nie później niż w terminie 14 dni.

§10 PRAWO KONSUMENTA DO RĘKOJMI

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową

powinna być przekazana m.in.

• wysyłanie wiadomość email na adres sklep@branq.eu

• listownie na adres:

F.H.U. Rafał Zielonka

Ul. Anny Gryfitki 3/10

76-200 Słupsk

• dzwoniąc pod nr (59) 848 71 20

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy.

Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się poniżej :

Wzór reklamacji

10. Odnośnie transakcji dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością  (obrót pozakonsumencki) Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towarów zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§11 PLATFORMA ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§12 OCHRONA DANYCH ODOBOWYCH

1.Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” Zgodnie z tą ustawą Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądanie o zaprzestaniu ich wykorzystania.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu www.sklep.branq.eu i  www.shop.branq.eu nowego brzmienia regulaminu. W przypadku Klientów zarejestrowanych zostaną oni powiadomieni drogą e-mailową o zmianach Regulaminu oraz o możliwości jego wypowiedzenia. Klienci zarejestrowani będą związani postanowieniami nowego Regulaminu o ile nie wypowiedzą go w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie Regulaminu będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014

 

--------------------------------------------------------
Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014